මෙරට ප‍්‍රථම කෘෂි ශීතාගාර සංකීර්ණයට මුල්ගල

ශ‍්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තය මුහුණ දෙන ප‍්‍රබල ගැටලූවක් බවට අස්වැන්න වැඩි කාලයට ඒවා විසිකිරීමට සිදුවීම පත්ව තිබෙනවා. සැපයුම ඉහළ යාමට සමගාමීව ඉල්ලූම ඉහළ නොයාම නිසා නිර්මාණය වන මෙම අහිතකර තත්ත්වයෙන් ඍජුව ගොවිජනතාව බැට කන අතර එහි ඍණාත්මක බලපෑමට පාරිභෝගික ජනතාවටත් මුහුණදීමට සිදුවෙනවා. ඒ නිසා මෙය ජාතික ගැටලූවක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

අස්වනු නෙළන සමයේ ගොවීන්ට මුහුණදීමට සිදුවන මෙම ගැටලූවට විසඳුමක් ලෙස ‘‘උෂ්ණත්වව සහ තෙතමන පාලිත කෘෂි ශීතාගාර සංකීර්ණයක් ’’ ඉදිකරන මෙන් දීර්ඝ කාලයක් පුරා දැඩි බලපෑම් හා ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වුණත් එය ඉටුකිරීමට අදාළ පාර්ශ්ව කටයුතු කළේ නැහැ.

එහෙත් දීර්ඝ කාලයක් පුරා නොවිසඳී පැවැති මෙම ගැටලූවට තිරසර විසඳුමක් ලබාදීමට ආර්ථික ප‍්‍රතිසංස්කරණ සහ පොදු සැපයීම් අමාත්‍යාංශය විසින් පියවර ගෙන තිබෙනවා. ‘‘ප‍්‍රභාශ්වර – ගොවි දිවියේ නව්‍ය හැරවුම’’ යන තේමාව යටතේ දියත් වන වැඩපිළිවෙළ යටතේ ස්ථාපිත කිරීමට සැලසුම් කර ඇති ශ‍්‍රී ලංකාවේ පළමු උෂ්ණත්වය සහ තෙතමනය පාලිත කෘෂි ශිතාගාර සංකීර්ණය’’ සඳහා මුල්ගල තැබීම මාර්තු 31 වැනි දා පෙ.ව 10.00ට දඹුල්ල විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට යාබදව පැවැත් වෙනවා.

ශ‍්‍රී ලංකා සහ ඉන්දීය රජයන්ගේ ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතියක් වන කෘෂි ශීතාගාර සංකීර්ණය සඳහා මුල්ගල තැබීමේ අවස්ථාවට ආර්ථික ප‍්‍රතිසංස්කරණ සහ පොදු සැපයීම් අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා සහ ශ‍්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් තරංජිත් සිං සාන්ධු යන මහත්වරුන් සහභාගීවීමට නියමිත යි.

LeP

Recommended For You

About the Author: Admin