මහජන බැංකුව කොටස් වෙළෙඳ පොළට ?

1961 අංක 29 දරන මහජන බැංකු පනතේ ඇතැම් වගන්ති සංශෝධනය කිරීම සඳහා රජය විසින් ගෙන ඇති පියවර හේතුවෙන් මහජන බැංකුව කොටස් වෙළෙඳපොළ වෙත යොමු කිරීම කඩිනමින් සිදුවනු ඇතැයි වාර්තා වේ.

මුදල් ඇමැති මංගල සමරවීර විසින් පසුගිය 02 දා පැවැති කබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමට ඉදිරිපත් කළ මහජන බැංකු පනත සංශෝධනය කිරීමේ පනත් කෙටුම්පතට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබීම හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය නිර්මාණය වී ඇත.

මහජන බැංකුවේ දෙවන පෙළ නියාමන ප‍්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවයන් සඳහා ණය නිකුත් කිරීමේදී මහජන බැංකුවට රජය විසින් ඇප වීමකින් තොරව ණයකර නිකුත් කිරීමට බලය පැවරෙන පරිදි මහජන බැංකුවේ වර්තමාන අනුමත කොටස් ප‍්‍රග්ධනය වන රුපියල් බිලියන 01ක කොටස් ප‍්‍රග්ධනය රුපියල් බිලියන 50 දක්වා වැඩිකිරීමේ අරමුණින් 1961 අංක 29 දරණ මහජන බැංකු පනතේ ඇතැම් වගන්ති සංශෝධනය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය මීට පෙර අනුමැතිය ලබාදී ඇත. ඒ අනුව කෙටුම්පත් කර ඇති අදාළ පනත් කෙටුම්පත රජයේ ගැසට් පත‍්‍රයේ පළ කර ඇති අතර එම කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීමට මුදල් ඇමැති මංගල සමරවීර විසින් පසුගිය දා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇත.

ඒ අනුව අදාළ පනත් කෙටුම්පත මුදල් ඇමති මංගල සමරවීර විසින් ළඟදීම පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ය. මේ සම්බන්ධයෙන් අප කළ විමසීමකදී මූල්‍ය විශේෂඥයින් කිහිප දෙනකු ප‍්‍රකාශ කළේ මහජන බැංකුව කොටස් වෙළෙඳපොළ වෙත එක් කිරීම සඳහා වන වැඩපිළිවෙළක් මෙම පනත් කෙටුම්පත හරහා සිදුවන බවයි.

Recommended For You

About the Author: Editor