කොළඹ වරායේ ලංවිම ඩීසල් බලාගාරයත් කොට උඩ

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට අයත් කොළඹ වරායේ බත්තලක් තුළ ක‍්‍රියාත්මක වන මෙගාවොට් 60ක ධාරිතාවක් සහිත ඩීසල් බලාගාරය ද පසුගිය සති දෙකක පමණ සිට අක‍්‍රිය වී තිබෙන ලංකා විදුලිිබල මණ්ඩලයේ ආරංචි මාර්ග හෙළි කරයි.

බලාගාරයේ ට‍්‍රාන්සේෆෝමරයේ සිදු වූ කාර්මික දෝෂයක් හේතුවෙන් මෙම අක‍්‍රියවීම සිදුව ඇත.
ඩීසල් බලයෙන් ක‍්‍රියාත්මක වන මෙම බලාගාරයෙන් පසුගිය කාලයේ මෙගාවොට් 60ක විදුලි ධාරිතාවක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් වූ නමුත් බලාගාරය අක‍්‍රිය වීම සමග එය ද ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට අහිමි වී ඇත. මේ අහිමි වීම විදුලිබල අර්බුදය තව දුරටත් උග‍්‍ර කිරීමට හේතු වූ බව ද විදුලිබල මණ්ඩල ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ ය. අදාළ බලාගාරයේ ට‍්‍රාන්ෆෝමරයේ අලුත්වැඩියා කටයුතු මේ වන විට සිදු වෙමින් පවති බව වාරයා ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

Recommended For You

About the Author: Editor