විදුලි අර්බුදය විසඳීමට මෙගාවොට් 100ක් හදිසියේම මිලට ගනී

වත්මන් විදුලිය අර්බුදය විසඳීම සඳහා ඒකකයක් රුපියල් 28-30 අතර මිලකට මෙගාවොට් 100ක ධාරිතවක් මිලිදී ගැනීමට විදුලිබල මණ්ඩලය තීරණය කර ඇතැයි විදුලිබල මණ්ඩල ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

ටෙන්ඩර් පටිපාටිය අනුව යමින් හදිසි අවශ්‍යතාවක් සේ සලකා සිදුකරන මෙම විදුලිය මිලදී ගැනීම් සඳහා ඇග‍්‍රිකෝ, වී පවර් සහ අල්ටාස් ඕල්ඩර්නේට්ව් යන සමාගම් තුන තෝරා ගෙන ඇති ඇති අතර මාස 06ක් සඳහා වන අදාළ ගිවිසුම් කඩිනමින් අත්සන් කිරීමට ද තීරණය කර ඇත.

මෙගාවොට් 100ක මෙම විදුලිබලය ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් කිරීම සමග වත්මන් විදුලිබල අර්බුදය අවසන් වනු ඇතැයි මේ පිළිබඳ අප කළ විමසීමකදී විදුලිබල මණ්ඩලයේ උසස් නිලධාරියෙක් සඳහන් කළේය.

Recommended For You

About the Author: Editor