කුවේට් හා ලෙබනන් වල මේ අය අතුරුදහන්

විදේශ රැකියාව සදහා පිටත්ව ගොස් එහිදී කිසිදු තොරතුරක් නොමැති ශ්‍රි ලාංකික ශ්‍රමිකයින් පිළිබදව තොරතුරු ලබාගැනීම සදහා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මහජන සහාය පතයි.

මෙසේ තොරතුරු අවශ්‍යව ඇති ශ්‍රමිකයින් පිළිබදව තොරතුරු පහත පරිදි වේ.

නම    රට විදේශ ගතවූ දිනය ලිපිනය
ආර්.ඩී.මාග්‍රට් කුවේට් 2010.07.07 124/A, වෙලේ ගෙදර, මනන් වත්ත, අලුත්ගම, මාතලේ
වී.එස්.යෝගරාණි ලෙබනන් 2003.02.10 80/4/D, කිතුල්වත්ත පටුමග, බොරැල්ල, කොළඹ 08
ටී.විත්‍යා ලෙබනන් 1995.10.18 E/4/6, සමගිපුර තට්ටු නිවාස, ග්‍රෑන්ඩ් පාස්, කොළඹ 14
ජේ.ඩී.දේවිකා ශ්‍යාමලී ලෙබනන් 2006.05.28 අංක 12, රජ වත්ත, ගමගොඩ පාර, කළුතර දකුණ

මෙම ශ්‍රමිකයින් පිළිබදව තොරතුරු දන්නා අයෙක් වේ නම් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ සමථ III අංශයේ 0112 -878244 සහ 0114 -380954 යන දුරකතන අංකයන් වෙත දැනුම් දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටී.

Recommended For You

About the Author: Admin