තවත් සමාගම් දෙකකින් විදුලිය මිලදී ගැනීමට යයි

වත්මන් විදුලිබල අර්බුදයට විසඳුමක් වශයෙන් මෙගාවොට් 100ක විදුලිය මිලදී ගැනීම සඳහා අලූතින් සමාගම් තුනක් සමග ගිවිසුම් ගත වීමට ගත් තීරණයට සමගාමීව මීට පෙර විදුලිය මිලදී ගත් තවත් සමාගම් දෙකක් සමග ද විදුලිය මිලදී ගැනීම සඳහා යළි ගිවිසුම් අලූත් කරන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සඳහන් කරනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් අප කළ විමසීමක දී විදුලිබල මණ්ඩලයේ සංවර්ධන අධ්‍යක්ෂ සුලක්ෂණ ජයවර්ධන සඳහන් කළේ මෙගාවොට් 100ක අතිරේක විදුලිය මිලදී ගැනීමට අමතරව විදුලිය සැපයීමට සම්බන්ධයෙන් මීට පෙර ගිවිසුම් ගතව සිටි, ගිවිසුම් අවසන් වූ මාතර ප‍්‍රදේශයේ විදුලි බලාගාරයකින් මෙගවොට් 20ක් සහ සපුගස්කන්ද ‘‘ඒෂියා පවර්’’ ආයතනයෙන් මෙගාවොට් 51ක විදුලිය මිලදී ගැනීමට පියවර ගන්නා බවයි.

මෙම ගිවිසුම්ගත වීම් සමග දිවා කාලයේ විදුලිබල අවශ්‍යතාවය වන මෙගාවොට් 2300 -2400 අතර විදුලි ඉල්ලූම තුළ නිර්මාණය වී ඇති මෙගාවොට් 350ක හිඟය පියවා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන ඇති බව ද ඒ සමග වත්මන් විදුලිබල අර්බුදය අවසන් වන බව ද සුලක්ෂණ ජයවර්ධන සඳහන් කරනවා. මෙහිදී ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ තමන් සතු විදුලි ජනන යන්ත‍්‍ර මගින් විදුලිය ජනනය කර ගැනීම සඳහා ඒවා සතු පුද්ගලයින් සහ සමාගම් දිරිමත් කිරීමට ද ලංවිම පියවර ගෙන ඇති බවයි.

Recommended For You

About the Author: Editor