ලංවිම බිලියන 18ක් ලංකා ට‍්‍රාන්ෆෝමර් ආයතනයට ගෙවා නෑ

යුගදනවි ඇතුළු විදුලි බලාගාර කිහිපයක් හිමි ‘‘ලංකා ට‍්‍රාන්සේෆේමර් ආයතනයට’’ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් අයවිය යුතු රුපියල් බිලියන 18කට ආසන්න මුදලක් මේ දක්වා ගෙවා නැතැයි ලංකා ට‍්‍රාන්ෆෝමර් ආයතනය චෝදනා කරයි.

පසුගිය වසරේ ජූලි මාසය දක්වා වන මෙම මුදලින් මේ වන විට ලංවිම විසින් ගෙවා ඇත්තේ රුපියල් බිලියන 06ක පමණ මුදලක් බව ද එම ආයතනය වැඩි දුරටත් සඳහන් කරනවා. මේ තත්ත්වය හේතුවෙන් තම ආයතනය බරපතළ මූල්‍ය ගැටලූවකට මුහුණ දී ඇතැයි සඳහන් කරන ලංකා ට‍්‍රාන්ස්ෆෝමර් ආයතනය තම බලාගාර සඳහා අවශ්‍ය ඉන්ධන මිලදී ගැනීම ඇතුළු ගැටලූ රැුසකට මුහුණ දීමට සිදුව ඇති බව ද සඳහන් කරයි.
මේ අතර ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව ද හිඟ මුදල් ගෙවන තෙක් ලංකා ට‍්‍රාන්ස්ෆෝමර් ආයතනයට ඉන්ධන නිකුත් කිරීම සීමා කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

මේ තත්ත්වය හේතුවෙන් යුගදනවි ඇතුළු බලාගාර කිහිපයක ජනන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය ඉන්ධන තොග රැුස්කර තබා ගැනීමට අපහසු තත්ත්වයකට අදාළ බලාගාර පත්ව තිබෙනවා. පසුගිය සතියේ ද යුගදනවි බලාගාරය ඉන්ධන තොග අවසන් වීම නිසා පැය කිහිපයකට විදුලිය ජනන කටයුතු නතර කිරීමට පියවර ගත් අතර ඊයේ (4* ද ඉන්ධන තොග අවසන් වීමට පැයකට ආසන්න කාලයක් දක්වා අලූතින් ඉන්ධන තොග ලබා ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයකට යුගදනවි බලාගාරය මුහුණ දී තිබෙනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor