බදු සහන රබර් කිරිවලින් දේශීය රබර් කර්මාන්තයට දැඩි බලපෑම්

පෞද්ගලික සමාගම් විසින් රබර් කිරි ආනයනය කිරීම හේතුවෙන් ශ‍්‍රී ලංකාවේ වැවිලි සමාගම්වලට අයත් රබර් කර්මාන්ත ශාලා වැසී යාමේ අවදානමක් නිර්මාණය වී ඇතැයි ‘ලංකා වතු සේවා සංගමයේ සභාපති චතුර සමරසිංහ මහතා’ පවසයි.

ශ‍්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ වරප‍්‍රසාද යටතේ පෞද්ගලික සමාගම් විසින් සිදුකරන රබර් කිරි ආනයනය මේ සඳහා හේතු වී ඇති බව අවධාරණය කරන චතුර සමරසිංහ මහතා මේ සඳහා රජය වහා මැදිහත් විය යුතු බව ද එසේ නොවුවහොත් දේශීය රබර් වගාව සහ කර්මාන්ත ශාලා සියල්ල වැසී යන දිනය අද හෙට ම උදාවනු ඇති බව ද සඳහන් කළේය.

‘‘ලංකා ඊ පේ‍්‍රස්’’ සමග සමරසිංහ මහතා මෙසේ ද සඳහන් කළේය.

‘‘පුද්ගලික සමාගම්වලට රබර් වතු පාලනය කළ නොහැකි නම් ඒවා වහාම රජයට පවරා දිය යුතුයි. රජයටත් ඒවා පාලනය කළ නොහැකි නම් වෘත්තීය සමිති සමූපකාර පිහිටුවා මෙම වතු කළමනාකරණය කිරීමට අපි සූදානම්’’ යැයි ද සඳහන් කළේය.

Recommended For You

About the Author: Editor