රුපියල ශක්තිමත් වෙයි

ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල් 174.85 / 175.00 කින් ඉහළ ගොස් ශ්‍රි ලංකා රුපියලේ අගය රුපියල් 174.85 / 175.00 ක් දක්වා ඉහළ නැංවුණු අතර මුදල් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ ඉදිරියෙන් සිටිමින් ස්ථාවර තැන්පතු සහ ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා බැංකු හා මූල්‍ය සේවාවල ලාභය මධ්යස්ථව විවෘත විය.

ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල 174.80 / 175.00 ක් විය. අඩු ණය වර්ධනය හා අපනයන පරිවර්තනයේ අඩුවීම නිසා ආනයන ඉල්ලුම දුර්වල වීම හේතුවෙන් පසුගිය සති කිහිපය තුළ ශක්තිමත් වී ඇත. එමෙන්ම කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ කොටස් හිමිකාරීත්වය සියයට 0.03 කින් ඉහළ ගොස් ඒකක 1.89 ක්ද 5,623.25 ක්ද වැඩි වශයෙන් ද්‍රවශීල කොටස් ප්‍රමාණය S & P SL20 සියයට 0.61 කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර එය 16.63 දක්වා 2,759.10 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.ව්‍යපාරික ලෝකයේ විශේෂ සිදුවීම් අතර,ඊයේ දිනයේ අමානා බැංකුව ශත 10 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් 2.90 ක්ද Dunamis Capital කොටසක් රුපියල් 1.60 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් 31.60 ක්ද එක්ස්පෝලංකා ශත 10 කින් ඉහළ ගොස් ශත 10 කින් 4.20 ක්ද විය.

ඩයලොග් කොටසක් ශත 10 කින් පහළ ගොස් රුපියල් 9.40 ක්වී තිබෙන අතර ජනශක්ති ඉන්ෂුවරන්ස් සෙන්ටි මීටර 70 සිට 26 දක්වා පහළ ගියේය. රිචඩ් පීරිස් ශත 10 කින් පහළ ගොස් රුපියල් 9.10 ක් විය.

Recommended For You

About the Author: Editor