භාණ්ඩාගාර සංචිත ඉහළට

මේ වසරේ පෙබරවාරි වනවිට අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 6,035.16ක් ව තිබූ ශ්‍රී ලංකාවේ නිල භාණ්ඩාගාර සංචිතය මාර්තු මස අග වන විට අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 7,621.9 ක් දක්වා වර්ධනය වූ බව නවතම මහ බැංකු දත්ත පෙන්නුම් කරයි.

මාර්තු අග වන විට විදේශ විනිමය තැන්පතු ඩොලර් මිලියන 6,728.6 ක් වූ අතර අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදලේ සංචිත ස්ථානය ඩොලර් මිලියන 66.4ක පැවැතිණි.SDR මිලියන 0.4කි. රන් සංචිත මිලියන 825.4ක් වූ අතර අනිකුත් සංචිත වත්කම් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.1කි. 2019 අප්‍රේල් 05 වැනිදා වන විට අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල සියයට 4.6කින් වර්ධනය වී තිබේ

Recommended For You

About the Author: Editor