රජ‌‌යේ මුද්‍රණාලය ගයන්ත යටතට

ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා යටතේ තිබූ රජයේ මුද්‍රණාලය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරමින් ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා යටතට පත්කර තිබේ.

Recommended For You

About the Author: Editor