අගමැති අවුරුදු සැමරූ අයුරු

අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා සහ මහාචාර්ය මෛත‍්‍රී වික‍්‍රමසිංහ මැතිණිය නුවරඑළියේ දී සිංහල අලූත් අවුරුදු චාරිත‍්‍ර ඉටු කළ අයුරු

Recommended For You

About the Author: Editor