පැළයක් සිටුවන්න හොඳම නැකතක් අද පූර්වභාග 11.17ට

තුන් පොකුරු යෝගය යෙදී ඇති අද පූර්වභාග 11.17ට ස්වේත වර්ණයෙන් සැරසී නැගෙනහිර දිශාව බලා පැළ සිටුවීම සුදුසු බව ජෝතිෂ්‍යයේ සඳහන් වෙනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor