කාලගුණ අනාවැකිය: බොහෝ ප්‍රදේශවල සවස 2.00 න් පමණ පසුව ප්‍රබල අකුණු සමග ගිගුරුම් සහිත වැසි

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2019 අප්‍රේල් මස 17 දින උදෑසන 05.30 ට නිකුත් කරන ලදි.

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලසවස 2.00 න් පමණ පසුව ප්‍රබල අකුණු සමග ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ. ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට අකුණු මඟින් සහ තාවකාලික තද සුළං මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

සබරගමුව, මධ්‍යම,දකුණු, ඌවසහ බස්නාහිර පළාත්වල ඇතැම්ස්ථානවලටමි.මී. 100 පමණ තදවර්ෂාපතනයක්ද, උතුරු මැද, වයඹ සහ නැගෙනහිරපළාත්වල ඇතැම්ස්ථානවලටමි.මී. 50 ට වැඩි තරමක තද වර්ෂාපතනයක්ද, ඇතිවිය හැක.

ඉදිරි පැය 24 සඳහා දිවයින වටා ඇති මුහුදේ කාලගුණ තත්ත්වය

මන්නාරම සිටපුත්තලම, ගාල්ල සහ හම්බන්තොට හරහා මඩකලපුව දක්වාවෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවලවැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ. සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශවල ස්ථාන ස්වල්පයකවැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ.

පුත්තලමසිට ගාල්ලසහ හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල්දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල තද වැසි ඇති විය හැක.

කන්කසන්තුරය සිට කොළඹ හරහා මාතර දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවලසුළං බස්නාහිර සිට නිරිත දක්වා වන දිශාවලින් හමන අතර දිවයින වටා වන සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශවල වල සුළං ගිනිකොණ දෙසින් හෝ නිශ්චිත දිශාවකින් තොරව හමයි.

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවලසුළගේ වේගය පැ.කි.මී. 15-25 පමණ වේ.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම ප්‍රදේශවල තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය හැකි අතර එවිට එම මුහුදු ප්‍රදේශ තාවකාලිකව රළු විය හැක.

Recommended For You

About the Author: Editor