නිෂ්පාදන හා සේවා අංශවල කැපී පෙනෙන වර්ධනයක්

ශ‍්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය 2019 පෙබරවාරි මාසයට සාපේක්ෂව මාර්තු මාසයේ දී දර්ශකාංක 16.3කින් ඉහළ ගොස් ඇතැයි ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සංඛ්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව කියයි. ඒ අනුව 2019 පෙබරවාරි මාසයේ දර්ශක 50.6 ක පැවැති ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය මාර්තුු මාසයේ දී දර්ශක 66.9 දක්වා වර්ධනය වී ඇත.

2019 පෙබරවාරි මාසයට සාපේක්ෂව මාර්තු මාසයේදී නිෂ්පාදන ක‍්‍රියාකාරකම් වේගයෙන් වර්ධනය වීම මේ සඳහා හේතු වී ඇත.
නිෂ්පාදන අංශයේ ක‍්‍රියාකාරකම්වල ඉහළ යාමක් පෙන්නුම් කරමින් නිෂ්පාදන අංශයේ ගැනුම්කරුවන්ගේ දර්ශකය මාස 46ක් තුළ වාර්තා කළ ඉහළම අගයට ළඟා විය. උත්සව සමයේ පවතින ඉල්ලූමත් සමග, විශේෂයෙන් ආහාර සහ පාන වර්ග නිෂ්පාදන අංශයේ නව ඇණවුම්වල දක්නට ලැබුණු වර්ධනය මාර්තු මාසය තුළ දී ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය ඉහළ යාමට ප‍්‍රධාන වශයෙන් හේතු විය.

මෙම දර්ශකාංකය තුළ අන්තර්ගත, නව ඇණවුම් දර්ශකාංකය 2019 පෙබරවාරි මස පැවැති අගය වූ දර්ශකාංක 48.5 සිට 75.8 දක්වා ද, නිෂ්පාදන 48.0 සිට 74.2 දක්වා ද, සේවා නියුක්තිය 53.0 සිට 57.1 දක්වා ද, ගැනුම් තොගය 54.0 සිට 64.6 දක්වා ද, ඇණවුමක් සැපයීමට සැපයුම්කරුවන්ට ගත වන කාලය 53.5 සිට 51.5 දක්වා ද අඩු වී ඇත.
මේ අනුව ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකයෙහි සියලූම උප දර්ශක, කඩඉම් මට්ටම ලෙස ගැනෙන දර්ශක අගය වන 50.0ට වඩා වැඩි අගයක් වාර්තා කළ අතර 2019 පෙබරවාරි මාසයට සාපේක්ෂව 2019 මාර්තු මාසයේදී නිෂ්පාදන ක‍්‍රියාකාරකම් වේගයෙන් වාර්තා වූ බව ඉන් පෙන්නුම් කරයි.

2019 මාර්තු මාසයේදී සේවා අංශය ද වැඩි වේගයකින් වර්ධනය වූ අතර 2019 පෙබරවාරි මාසයට සාපේක්ෂව නව ව්‍යාපාර, ව්‍යාපාර ක‍්‍රියාකාරකම්, සහ සේවා නියුක්තියෙහි වැඩි වේගයකින් සිදු වූ වර්ධනය ඊට හේතු විය. ව්‍යාපාර ක‍්‍රියාකාරකම් උප දර්ශකයෙහි සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන ඍතුමය ඉහළ යාම හේතුවෙන් 2019 මාර්තු මාසයේදී තෙමසකට පසු ඉහළම අගය වාර්තා කළ අතර එය එම කාලය තුළ දී සේවා අංශය තුළ සිදු වූ වර්ධනයට සැලකිය යුතු ලෙස දායක විය.

අලූත් අවුරුදු උත්සව සමය හේතුවෙන් ප‍්‍රධාන වශයෙන් තොග සහ සිල්ලර වෙළෙඳාම සහ ප‍්‍රවාහන යන අංශවල ව්‍යාපාර ක‍්‍රියාකාරකම්වල වර්ධනයක් දැකිය හැකි විය. බොහෝ ප‍්‍රතිචාර දක්වන්නන් කල් යල් බැලීම හේතුවෙන් සේවා සපයන්නන්ගේ ඉදිරි මාස තුන පිළිබඳ ව්‍යාපාර අපේක්ෂා 2019 මාර්තු මාසයේ දී තව දුරටත් පහළ ගියේය.

තව ද, එළඹෙන මාස කිහිපය විදේශ සංචාරකයින් අඩු වශයෙන් මෙරටට පැමිණෙන කාලයක් වීම හේතුවෙන් නවාතැන් සහ ආහාර පාන සැපයීමේ සේවා සහ අනෙකුත් පුද්ගලික සේවා යන උප අංශවල ව්‍යාපාර ක‍්‍රියාකාරකම් පහළ යාමක් අපේක්ෂා කෙරේ.

ඒ අනුව ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකයෙහි 2019 පෙබරවාරි මස 53.0ක පැවැති දර්ශකාංකය 2019 මාර්තු මස 56.3 දක්වා වර්ධන වී ඇත.
එහි උප දර්ශක වන නව ව්‍යපාර උප දර්ශකය 55.3 සිට 57.9 දක්වා ද, ව්‍යාපාර ක‍්‍රියාකාරකම් 54.7 සිට 63.5 දක්වා ද, සේවා නියුක්තිය 51.1 සිට 51.7 දක්වා ද, නිම කිරීමට නියමිත කාර්යයන් 43.3 සිට 48.1 දක්වා ද ඉහළ ගොස් ඇති අතර, අපේක්ෂිත ඉදිරි ව්‍යාපාර ක‍්‍රියාකාරකම් පමණක් 60.5 සිට 60.1 දක්වා ද පහළ ගොස් ඇත.

ඉන්ධන මිල ගණන් සුළු වශයෙන් ඉහළ යාම හේතුවෙන් සේවා අංශයේ අය කරන මිල ගණන් 2019 මාර්තු මාසයේ අඩු වේගයකින් ඉහළ ගිය ද අපේක්ෂිත වැටුප් වර්ධක සහ උත්සව සමයේ ලබා දෙන දිරි දීමනා හේතුවෙන් සේවා අංශයේ අපේක්ෂිත ශ‍්‍රම පිරිවැය වැඩි වේගයකින් ඉහළ ගොස් ඇත.

ගෝලීය ප‍්‍රවණතා : නිෂ්පාදන අංශයෙහි ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය

ගෝලීය ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය 2019 පෙබරවාරි මාසයේදී වාර්තා කළ අගය නොවෙනස්ව පවතිමින් 2019 මාර්තු මාසයේ දී ද දර්ශකාංක 50.6 දර්ශක අගය ම වාර්තා කරන ලදි.

2019 මාර්තු මාසයේදී එක්සත් ජනපදය, යුරෝපා සංගම් කලාපය සහ ඉන්දියාව නිෂ්පාදන අංශයෙහි ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ අඩුවීමක් පෙන්නුම් කළ අතර එක්සත් රාජධානිය, චීනය, සිංගප්පූරුව සහ රුසියාවේ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළේය.

සේවා අංශය : සේවා අංශයෙහි ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකයෙහි වේගවත් වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරමින්, ගෝලීය සේවා අංශයෙහි ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය 2019 පෙබරවාරි මාසයේදී වාර්තා වූ 53.3 සිට මාර්තු මස 53.7 දක්වා ඉහළ ගියේය. පසුගිය මාස 116 තුළ ගෝලීය සේවා නිමැයුමෙහි වර්ධනයක් එමගින් පෙන්නුම් කරයි.

ජපානය, චීනය, ඉන්දියාව සහ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය යන රටවල සේවා අංශයෙහි ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය මගින් එම රටවල සේවා අංශය 2019 පෙබරවාරි මාසයට සාපේක්ෂව මාර්තු මාසයේදී වර්ධනය වූ බව පෙන්නුම් කළ අතර මහා බි‍්‍රතාන්‍යයෙහි පහළ යාමක් වාර්තා විය.

සටහන – තීක්ෂණ වෙළෙන්එගොඩ

Recommended For You

About the Author: Editor