පොලිස්පතිගේ ඉල්ලීම ජාතික පොලිස් කොමිසම විසින් ප‍්‍රතික්ෂේප කරයි

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති බී.ආර්.එස්.ආර් නාගහමුල්ල මහතා එම තනතුරෙන් ඉවත් කරන ලෙස පොලිස්පතිවරයා විසින් කළ ලිඛිතව කළ ඉල්ලීම ද ජාතික පොලිස් කොමිසම විසින් ප‍්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා.

මෙහිදී පොලිස්පතිවරයා විසින් ජාතික පොලිස් කොමිසමට දක්වා ඇත්තේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙකු සහ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු මේ වන විටත් සේවය කරන හෙයින් නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙකු ඒ සඳහා අනුයුක්ත කිරීම අනවශ්‍ය බවයි. පොලිස්පති පුජිත් ජයසුන්දර මහතා විසින් අවස්ථා තුනකදී මෙම ඉල්ලීම ලිඛිතව ඉදිරිපත් කර ඇති බව ද සඳහන් වෙනවා.

නියෝජ්‍ය පොලිස්පති පුරප්පාඩු කඩිනමින් පිරවීමට ජා.පො.කො. අවධානය

මේ අතර පුරප්පාඩු වී ඇති නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ධූර 08 සඳහා ජ්‍යේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරුන් 14 දෙනකු සුදුසුකම් ලබා ඇති බවත් එකී පුරප්පාඩු 08 කඩිනමින් පිරවීම සඳහා ජාතික පොලිස් කොමිසමේ අවධානය යොමු වී ඇති බවත් ‘ලංකා ඊ ප්‍රෙස්’ වෙත වාර්තා වෙනවා.


ඒ අනුව සුුදුසුකම් සපුරා ඇති ජ්‍යේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරුන්ගේ නම් සහ සෙසු සුදුසුකම් සහිත වාර්තාවක් කඩිනමින් තමන් වෙත ලබා දෙන මෙන් ජාතික පොලිස් කොමිසම විසින් පොලිස්පතිවරයාට දන්වා තිබෙනවා. ජ්‍යේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරයෙකුට නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිධූරයට පත්වීම සඳහා අදාළ තනතුරේ වසර 05ක සේවා කාලයක් තිබිය යුතු බවයි වාර්තා වන්නේ.

Recommended For You

About the Author: Editor