බලාගාර ආශ‍්‍රිත ප‍්‍රදේශවලට ප‍්‍රමාණවත් වැසි නෑ – ලංවිම

මාර්තු – අපේ‍්‍රල් මාසවල ක‍්‍රියාත්මක වන අන්තර් මෝසම් 01 වර්ෂාව හේතුවෙන් දිවයිනේ පළාත් රැසකට පසුගිය දින කිහිපය පුරා සැලකිය යුතු වර්ෂාපතනයක් ලැබුණ ද තව දුරටත් ජල විදුලි බලාගාර ආශ‍්‍රිත ජලාශවල ජල මට්ටම සියයට 29ක මට්ටමක පවතින බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව ජල විදුලි නිෂ්පාදනය සියයට 10 දක්වා අඩු වී ඇති බව ද ලංවිම වැඩි දුරටත් සඳහන් කරයි.

Recommended For You

About the Author: Editor