ඇමැති චම්පික රාජා හස්තියාට නැකතට හිස තෙල් ගල්වයි

කෝට්ටේ රජමහා විහාරස්ථානයේ හිසතෙල් ගෑමේ මහෝත්සවය ඇමැති චම්පික රණවක මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් ඊයේ (17) සිදු විය. එහිදී සාම්ප‍්‍රදායානුකුලව කෝට්ටේ රජමහා විහාරස්ථානයේ රාජා හස්තියාගේ හිස මත තෙල් ගැල්වීම ද ඇමැති චම්පික රණවක මහතා අතින් සිදු විය.

Recommended For You

About the Author: Editor