ප‍්‍රධාන මුදල් ඒකක සියල්ල හමුවේ රුපියල ශක්තිමත් වෙලා

2019 අපේ‍්‍රල් මස 17 වන දින දක්වා කාලය තුළදී ශ‍්‍රී ලංකා රුපියල
ප‍්‍රධාන ව්‍යවහාර මුදල් ඒකකවලට සාපේක්ෂව ශක්තිමත් වී ඇතැයි ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඊයේ (17) නිකුත් කළ පුවත්පත් නිවේදනයක මේ බව සඳහන් වේ.

මෙම නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් මෙසේ ද සඳහන් වේ. 2019 වසරේ අපේ‍්‍රල් 17 වන දින දක්වා කාලය තුළදී ශ‍්‍රී ලංකා රුපියල එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව සියයට 4.6කින් අතිප‍්‍රමාණය (ශක්තිමත්) වී ඇති අතර මෙම කාලය තුළ දී ශ‍්‍රී ලංකා රුපියල අනෙකුත් සියලු ප‍්‍රධාන ව්‍යවහාර මුදල් ඒකකවලට සාපේක්ෂව ද අතිප‍්‍රමාණය වී ඇත.

ඒ අනුව යුරෝ මුදල් ඒකකයට සාපේක්ෂව සියයට 5.9ක් ද, ස්ටර්ලින් පවුමට සාපේක්ෂව සියයට 1.7ක්, ජපන් යෙන් මුදලට සාපේක්ෂව සියයට 6.1ක්, කැනේඩියානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව සියයට 2.5ක්, ඕස්ටේ‍්‍රලියානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව සියයට 2.6ක් සහ ඉන්දියානු රුපියලට සාපේක්ෂව සියයට 4.0ක් වශයෙන් අති ප‍්‍රමාණට ලක්වී ඇත.

2019 වසරේ ජනවාරි මාසයේදී විදේශ සේවා නියුක්තිකයින්ගේ පේ‍්‍රෂණ 2018 වසරේ ජනවාරි මාසයට සමග සැසඳීමේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 545 දක්වා සැලකිය යුතු අඩුවීමක් වාර්තා කර ඇතැයි ද ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

මේ සමග 2018 ජනවාරි මාසයට සාපේක්ෂව 2019 ජනවාරි මාසයේදී වෙළෙඳ හිඟය අඩුවී ඇති අතර එය ඇ.එ.ඩොලර් මිලියන 1049 සිට 617 දක්වා පහළ යාමකි. ඒ සමග 2019 වසරේ අපනයන ආදායම 2018 ජනවාරි මාසයට සාපේක්ෂව සියයට 7.5කින් වර්ධනය වී ඇති අතර ආනයන වියදම් සියයට 17.8කින් කැපී පෙනෙන ලෙස අඩුවී ඇත.

මේ සමග 2018 වසරේ ජනවාරි මාසයට සාපේක්ෂව 2019 වසරේ සංචාරක පැමිණීම් ද සියයට 2.2කින් වර්ධනය වී ඩොලර් මිලියන 458ක ඉපැයීමක් වාර්තා කර ඇත.

Recommended For You

About the Author: Editor