නැවත දැනුම් දෙන තුරු සියලූම සරසවි වසා දමයි

නැවත දැනුම් දෙන තෙක් සියලූම විශ්වවිද්‍යාල වසා දැමීමට තීරණය කර ඇතැයි විශ්වවිද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිෂම මීට ස්වල්ප වේලාවකට පෙර නිවේදනය කර ඇත.

Recommended For You

About the Author: Editor