පොලිස් ඇඳිරි නීතිය අවසන්

ඊයේ සවස සිට රට පුරා ක‍්‍රියාත්මක වූ පොලිස් ඇඳිරි නීතිය අද (22) පෙ.ව 6.00 සිට ඉවත් කළ බව පොලිස් මූලස්ථානය වාර්තා කරයි.

Recommended For You

About the Author: Editor