බස්රථ සහ දුම්රියවල පාර්සල් ප‍්‍රවාහනය තාවකාලිකව නතර කරයි

නැවත දැනුම් දෙන තුරු සියලූම මගී බස්රථ සහ දුම්රියවල පාර්සල් ප‍්‍රවාහනය නවතා දමන බව ප‍්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ මහතා පවසයි.

මගීන්ට තම අත රැුගෙන යන පාර්සල් පමණක් රැුගෙන යා හැකි බව ද ප‍්‍රවාහන රාජ්‍ය ඇමතිවරයා වැඩි දුරටත් සඳහන් කරයි.

Recommended For You

About the Author: Editor