අද සවස 01.00ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වෙයි

පාර්ලිමේන්තුව අද ප.ව 01.00 රැස්වන බව කතානායක කාර්යාලය කියයි.

මෙහිදී අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා සහ විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විශේෂ ප‍්‍රකාශ කිරීමට නියමිත අතර ඊයේ (22)රාත‍්‍රියේ ගැසට් කළ හදිසි නීති රෙගුලාසි ද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අතර නව රෙගුලාසි පිළිබඳ විවාදය 24 වැනිදා පෙ.ව 10.00 සිට ප.ව 04.00 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතය.

අද ප.ව 01.00 රැස්වන පාර්ලිමේන්තුව ප.ව 02.00 අවසන් වන බව ද වාර්තා වේ.

Recommended For You

About the Author: Editor