අද රාත‍්‍රි 10.00 සිට හෙට උදෑසන 04.00 දක්වා පොලිස් ඇඳිරි නීතිය

අද (24) රාත‍්‍රී 10.00 සිට හෙට (25) පෙ.ව 04.00 දක්වා දිවයින පුරා පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇතැයි පොලිස් මූලස්ථානය වාර්තා කරනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor