සහරාන් හෂීම් ඝාතනය වුණා යැයි අපිට පිළිගන්න බැහැ -සිලෝන් තවුහික් ජමාත් මහ ලේකම්

ජාතික තවුහික් ජමාත් සංවිධානයේ නායක මවුලවි සහරාන් හෂීම් ඝාතනය වී ඇතැයි නොසිතා ජාතික ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් වඩාත් අවධානය යොමු කළ යුතු යැයි සිලෝන් තවුහික් ජමාත් සංවිධානයේ මහ ලේකම්වරයා පවසයි.

සිලෝන් තවුහික් ජමාත් මහ ලේකම්වරයා මෙසේ ද සඳහන් කළේය.

‘‘දැන් ප‍්‍රවෘත්තිවල මවුලව් සහරාන් හෂීම් ඝාතනය වෙලා කියලා මුහුණ පෙන්වනවා. අපි දන්න විදිහට මේ පුවත්පත්වල පෙන්වන මුහුණ සහ අපි දන්න සහාරන් හෂීම්ගේ මුහුණ අතර විශාල වෙනසක් තියෙනවා. ඒ නිසා සහරාන් ඝාතනය වෙලා කියලා අපිට පිළිගන්න බැරි තත්ත්වයකයි අපි ඉන්නේ. ඒ නිසා සහාරන් නැති වුණා කියන මතයෙන් පෙඞ්ඩක් එළියට ඇවිත් තවමත් ඔහු ජීවත්ව ඉන්නවා කියන මතයට ඇවිත් ජාතික ආරක්ෂාව වඩාත් තහවුරු කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. මේ වාගේ සිදුවීම් දිගින් දිගටම සිදුවෙයි කියලා අපිට සාධාරණ සැකයක් තියෙනවා’’

සිලෝන් තවුහික් ජමාත් සංවිධානයේ මහලේකම්වරයා මේ අදහස් පළ කළේ ඊයේ (23) රාත‍්‍රී 6.55ට විකාශනය වූ ‘‘හිරු’’ ප‍්‍රවෘත්ති හා සම්බන්ධ වෙමිනි.

Recommended For You

About the Author: Editor