කටුනායක ගුවන් තොටුපොළේ පර්යන්ත ගොඩනැගිල්ල ගුවන් මගීන්ට පමණයි

පවතින ආරක්ෂණ තත්ත්ව මත බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේ දැඩි ආරක්ෂණ නීති පනවා ඇති බව බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළ කළමණාකාරීත්වය සඳහන් කරයි.

ඒ යටතේ පර්යන්ත ගොඩනැගිල්ලට ඇතුල් විමට ඉඩ දි ඇත්තේ ගුවන් මගීන්ට පමණි. එම නිසා සිදුවන ප්‍රමාදයන් වලක්වා ගැනිමට සිය අමුත්තන් රැගෙන ඒමෙන් වලකින ලෙසද ගුවන් මගීන්ගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටියි. ගුවන් මගීන් තම ගුවන් ගමනට පැය 4කට කලින් ගුවන්තොටුපළට පැමිණිමෙන් ඉතා කඩිනම් සේවාවක් ලබා දිය හැකි බවද ඔවුහු අවධාරණය කරති.

Recommended For You

About the Author: Editor