ඉස්ලාම් කාන්තා ඇඳුම් නිවැරදිව හඳුනා ගනිමු ද ?

නිකාබ් Niqab
ඇස් ආවරණය නො කර හිස සහ මුහුණ පමණක් ආවරණය වන පරිදි පළදිනු ලබන වැස්ම යි. සාමාන්‍යයෙන් මෙම වැස්ම හිසේ සිට දෙපතුල දක්වා හදිනු ලබන ල්හිල් කළු ඇගලූමක් උපයෝගීව පළදිනු ලබයි.

හිජාබ් Hijab
‘හිජාබ්’ යන වදනෙහි සාමාන්‍ය අර්ථය වන්නේ ‘වැස්ම’ යන්න යි. බොහෝ දුරට මෙම පළදනාව මුහුණ නිරාවරණය වන ලෙස ත් කොණ්ඩය සහ බෙල්ල පමණක් ආවරණය වන ලෙස ත් පළදින හිස් වැස්මක් ලෙසට හදුන්වා දිය හැකි ය.

බුර්කාව Burqa

මෙමගින් සම්පූර්ණ ශරීරය ත් මුහුණ ත් ආවරණය වෙයි. එහෙත් මෙය පළදින කාන්තාවට අවට දර්ශනය වීමට පහසු වන ලෙස දැල් සහිත කවුලූවක් පරිද්දෙන් ඇස් අසල පමණක් විවරයක් දක්නට ලැබෙයි.

චදෝරය Chador

සම්පූර්ණයෙන් ම කබායක් වන චදෝරය, ඉරානීය කාන්තාවන් විසින් සුලබ ව පළදිනු ලබයි. සාමාන්‍යයෙන් මෙම කබායේ ඉදිරිපස පළදිනු ලබන කාන්තාවගේ දෑතින් ම ආවරණය කරගනි යි.

දුපට්ටාව Dupatta

දකුණු ආසියාතික කාන්තාවන් අතර බොහෝ සෙයින් ප‍්‍රසිද්ධ මෙම දුපට්ටාව ස්කාෆ් පළදනාවකි. ඉතාමත් ලිහිල් ව තම හිස සහ උරහිස් වැසෙන ලෙස පළදින අතර තමන් අදින ඇ`දුමට ගැළපෙන ආකාරයට දුපට්ටාවෙන් සැරසීමට ද ඔවුන් අමතක නො කරයි.

Recommended For You

About the Author: Editor