නාය යාම් අවදානම් හඳුනාගත් කඳුකර බෑවුම් ප්‍රදේශවල ජීවත්වන ජනතාව විමසිලිමත් වන්න – ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතයනය

නිරිත දිග බෙංගාල බොක්ක ආශ්‍රිත මුහුදේ ශ්‍රි ලංකාවේ ගිණිකොන දෙසින් අඩු පීඩන කලාපයක් වර්ධනය වීම නිසා ඇතිවිය හැකි ආපදාකාරී තත්වය තුළ වැඩි බලපෑමක් ඇති වන්නේ දිවයිනේ මධ්‍යම කඳුකර බටහිර බෑවුමට සහ ලංකාවේ නිරිත දිග ප්‍රදේශවලට බව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතයනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආසිරි කරුණාවර්ධන මහතා පෙන්වා දෙයි.

ඒ නිසා එම ප්‍රදේශවල දැනටමත් නාය යාම් අවදානම් හදුනාගත් කදුකර බෑවුම් ප්‍රදේශවල ජනතාව දැඩි විමසිල්ලෙන් සිටින ඉල්ලා සිටී.

භූමියේ පැලීම්, බොර දිය උල්පත් ආදී නායයෑම් ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් එම ස්ථානවලින් වහාම ඉවත් වන ලෙසත් විශේෂයෙන්ම කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තුමේන්තු දත්තවලට ඉදිරි දින කීපය තුළදී වැඩි අවධානයනින් කටයුතු කරන ලෙස අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වැඩි දුරටත් සඳහන් කරන ලදී.

යම් ඕනෑම හදිසි තත්වයකදී 117 යන ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ හදිසි ඇමතුම් අංකය අමතන ලෙස ද දන්වා සිටින ලදී.

Recommended For You

About the Author: Editor