සෞදි රජය ත‍්‍රස්තවාදීන් 37ක් දංගෙඩියට දක්කයි

සෞදි රජය ත‍්‍රස්තවාදීන් බව අධිකරණය මගින් තහවුරු කළ ත‍්‍රස්තවාදීන් 37 දෙනකුට කට මරණ දණ්ඩනය පනවා ඇතැයි සෞදි මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

සෞදි නීතිය අනුව ත‍්‍රස්තවාදී කටයුතුවල නිරත වීම මරණ දණ්ඩනය ලැබිය හැකි බරපතළ වරදකි.

මේ වසර තුළ මේ ආකාරයෙන් ත‍්‍රස්තයින් 100 දෙනකුට පමණ සෞදි රජය විසින් මරණ දණ්ඩනය නියම කර ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කරයි.

Recommended For You

About the Author: Editor