ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය- විශේෂ මාධ්‍ය නිවේදනය

ඒඑම්එස්බී අතපත්තු
බ්‍රිගේඩියර්
හමුදා ප්‍රකාශක – ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය

කිසිදු ආකාරයකින් ජාතිවාදය අවුස්සන සුළු හෝ ජාතීන්/ආගම් අතර නොසන්සුන්තාවයක් ඇති වන ආකාරයේ හෝ අසමගිතාවයක් ගොඩනැගෙන ආකාරයේ හෝ ඔවුන් ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සඳහා පොළඹවන ආකාරයේ හෝ ප්‍රකාශ, මාධ්‍ය සාකච්ඡා, ඡායාරූප හෝ වෙනත් ආකාරයේ ප්‍රකාශන නිකුත් කරන හෝ ප්‍රකාශයට පත් කරන පුද්ගලයින්, කණ්ඩායම් හෝ සංවිධාන සම්බන්ධයෙන් දැනට බලපවත්වන හදිසි නීති රෙගුලාසි යටතේ නීතිය කිසිඳු තරාතිරමක් නොබලා, තදින් ක්‍රියාත්මක කරන බව මහජනතාව වෙත දන්වා සිටිමි.

එසේම අසත්‍ය ප්‍රචාර සිදුකරන හෝ කටකතා පතුරුවන හෝ ඒ සඳහා කුමන ආකාරයේ හෝ මාධ්‍යක් භාවිතා කරන පුද්ගලයින්, කණ්ඩායම් හෝ සංවිධාන වලට එරෙහිව හදිසි නීති රෙගුලාසි යටතේ නීතිය තදින් ක්‍රියාත්මක කරන බව තවදුරටත් දන්වා සිටිනු ලැබේ.

මීට අමතරව ආරක්‍ෂක අංශ නොමග යවන සුළු ප්‍රකාශ නිකුත් කරන හෝ ක්‍රියා සිදුකරන හෝ පුද්ගලයින්, කණ්ඩායම් හෝ සංවිධාන සම්බන්ධයෙන් ද හදිසි නීති රෙගුලාසි යටතේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ඇත.

එබැවින් මෙවැනි ක්‍රියාවලින් වැළකී සිටින ලෙස මහජනතාවට, කණ්ඩායම්වලට සහ ප්‍රකාශයට පත්කරන ආයතන වෙත මෙයින් තරයේ දැනුම් දෙනු ලැබේ.

ඒඑම්එස්බී අතපත්තු
බ්‍රිගේඩියර්
හමුදා ප්‍රකාශක – ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය

Recommended For You

About the Author: Editor