නව ආරක්ෂක ලේකම් හිටපු යුද හමුදාපති ජනරාල් එස්. එච්. එස්. කෝට්ටේගොඩ (විශ්‍රාමික)

නව ආරක්ෂක ලේකම් ලෙස හිටපු යුද හමුදාපති ජනරාල් එස්.එච්.එස්. කෝට්ටේගොඩ (විශ්‍රාමික) මහතා පත් කර තිබේ.

ඒ මහතා අද (29) දහවල් ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අතින් සිය පත්වීම් ලිපිය ලබා ගත්තේ ය.

Recommended For You

About the Author: Editor