පාස්කු ඉරිදා පිපිරිම්වලින් තුවාල ලැබූ පුද්ගලයන්ට වන්දි ලබාදීම හෙට සිට

පාස්කු ඉරිදා පිපිරිම් වලින් තුවාල ලැබූ පුද්ගලයන්ට වන්දි ලබාදීම හෙට (30) සිදුකරන බව අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මහතා කියයි.

රුපියල් ලක්ෂයේ සිට ලක්ෂ පහ දක්වා මුදලක් එක් අයෙකු වෙනුවෙන් ලබාදීමට රජය තීරණය කර ඇති අතර මිය ගිය පුද්ගලයෙකු වෙනුවෙන් ලබාදෙන වන්දි මුදල රුපියල් ලක්ෂ දහයකි. ඉන් ලක්ෂයක මුදලක් අවමංගල්‍ය කටයුතු සඳහා මේ වනවිට ලබාදී අවසනය. ඉතිරි ලක්ෂ නවය බැගින් වූ මුදල ද කඩිනමින් ලබාදෙන බවයි අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මහතා පෙන්වා දෙන්නේ. කැබිනට් අනුමැතිය ඇතිව ප‍්‍රතිපාදන මේ වනවිට වෙන්කර තිබෙන බවත් අවශ්‍යතා මත තවදුරටත් මුදල් වෙන්කිරිමට සැලසුම් කර ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරයි.

Recommended For You

About the Author: Editor