ලොව ප‍්‍රථම වරට මැලේරියාවට එන්නතක් හඳුන්වා දෙයි

ලෝකටෙ ප‍්‍රථම වරට හඳුන්වා දෙන ලද මැලේරියා එන්නත පසුගිය අපේ‍්‍රල් මස 23 වැනිදා අප‍්‍රිකානු රටවල ළදරුවන් 360,000කට එන්නත් කිරීම ඇරඹූ බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසයි.

ඒ අනුව අප‍්‍රිකානු රාජ්‍ය වන මලාවි, කෙන්යා සහ ඝානා යන රටවලට මෙම එන්නත හඳුන්වාදී ඇත. මෙම එන්නත මාය 05-06 අතර ළදරුවන්ට මාත‍්‍රා 03ක් ලෙසත්, සිවුන මාත‍්‍රාව ඔවුන්ට අවුරුදු 02 සම්පූර්ණ වූ පසුත් ලබා දෙන බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසයි.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට අනුව සෑම විනාඩි 02කට වරක් දරුවෙකු මැලේරියාවට ගොචුරු වන අතර අප‍්‍රිකානු රටවල පමණක් මැලේරියාවට ගොදුරු වන ළමුන්ගෙන් 250,000ක් පමණ වාර්ෂික මිය යාම සිදුවේ.

පසුගිය වසරේ ශ‍්‍රී ලංකාව මැලේරියාව සම්පූර්ණයෙන්ම මෙරටින් තුරන් කිරීමට පියවර ගත්තේය.

Recommended For You

About the Author: Editor