සිනමා ශාලාවට පාර්සල් තහනම්

රටේ පවතින වත්මන් ආරක්ෂක තත්ත්වය මත දිවයින පුරා පිහිටි සියලූම සිනමා ශාලාවලට පාර්සල් රැගෙන ඒම තාවකාලිකව තහනම් කර ඇතැයි වාර්තා වෙනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor