ජනප්‍රියම ‘බ්‍රෑන්ඩ් නිව්’ රථ Peugeot 3008 සහ 5008

රථවාහන සඳහා මෙරට නිල නියෝජිතයන් වන කාමාට් (පුද්.) සමාගම 2018 වසර තුළ විශිෂ්ට මට්ටමේ අලෙවියක් වාර්තා කරගැනීමට සමත් වී ඇත. මේ වනවිට එම සමාගම Peugeot 3008 සහ 5008 SUV රථ මෙරටට හඳුන්වා දී ඇති අතර, 2008 වසර තුළදී එම රථ ඇතුළුව නව Peugeotරථවාහන 300 කට අධික සංඛ්‍යාවක් අලුතින් ලියාපදිංචි කර තිබේ. ඒ අනුව 3008 සහ 5008 SUV රථ මෙරට ජනප්‍රියම ‘බ්‍රෑන්ඩ් නිව්’ යුරෝපීය SUV රථ බවට පත්වී ඇත.

Carbuyer මගින් 2019 වසරේ විශිෂ්ටතම මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ SUVරථය ලෙස නම්කරන ලද Peugeot 3008 SUV රථය, 16 වැනි වරටත් පැවැත්වුණු Driver Power සමීක්ෂණයේදී ‘2018 වසරේ විශිෂ්ටතම මෝටර් රථය’ ලෙස නම්කරනු ලැබූ අතර, 2018 මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ SUVරථ අතර රන් සම්මානය දිනාගැනීමටද සමත් විය. දැනටමත් ලොව පුරා විවිධ සම්මාන 63 කින් පිදුම් ලබා ඇති එම රථය 2017 වසරේදී යුරෝපා රටවල් 22 ක ජනමාධ්‍යවේදීන් 58 දෙනෙකු විසින් වසරේ විශිෂ්ටතම මෝටර් රථය ලෙස නම්කරන ලදි.

Recommended For You

About the Author: Editor