‘ෆොනි’ තවත් දරුණු වන ලකුණු: ධීවර කටයුතුවලින් වළකින්න යැයි ධීවරයින්ට අනතුරු ඇඟයීම්

ශ්‍රී ලංකාවට වයඹ, නිරිත, දකුණු, ගිනිකොණ, නැගෙනහිර, ඊසාන සහ උතුරු දෙසින් වන මුහුදු ප්‍රදේශයේ නැවත දැනුම්දෙන තුරු ධිවර සහ නාවුක කටයුතුවලින් වලකින ලෙස
කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ධීවරයන්ට දැනුම් දැනුම් දෙයි.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද පෙ.ව 5.30ට නිකුත් කළ කාලගුණ නිවේදනයේ මේ බව සඳහන් වේ.

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල විටින් විටවැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේඋතුරු, බස්නාහිර, දකුණු සහ නැගෙනහිර මුහුදු ප්‍රදේශ වල තදවැසි ඇති විය හැකි අතර දිවයින වටා මුහුදු ප්‍රදේශවලසුළං නිරිත දෙසින් හමන අතර සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. 35-45 පමණ වේ.සුළගේ වේගයවිටින් විට පැ.කි.මී 60-70 දක්වා වැඩි විය හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාවට දකුණු, ගිනිකොණ, නැගෙනහිර සහ ඊසාන දෙසින් වන ගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල පැ.කි.මී 70-80 දක්වා වන සුළං සමඟ විටින් විට හමන පැ.කි.මී 100 දක්වා වන ප්‍රහාරාත්මක සුළං බලාපොරොත්තුවේ. එම මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට ඉතා රළු සිට දළ රළු වේ. පද්ධතියේ කේන්ද්‍රයේ සිට කි.මී. 300 දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවලසුළගේ වේගයපැ.කි.මී 130-140 දක්වා වැඩි විය හැකිය.

නිරිත දිග බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේශ්‍රී ලංකාවට ඊසාන දෙසින් පවතින චණ්ඩ සුළි කුණාටුව (‘ෆොනී’) අද (30) දින පෙ.ව 02.30 වන විට ත්‍රිකුණාමලය සිට ඊසාන දෙසින් කි.මී 640 පමණ දුරින් උතුරු අක්ෂාංශ 11.1 ත් නැගෙනහිර දේශාංශ 86.5 ත් ආසන්නව ස්ථානගතව පවතී. මෙම පද්ධතිය ඉදිරි පැය 12 තුලදී ඉතා චණ්ඩ සුළි කුණාටුවක් දක්වා වර්ධනය වේ යැයි අනුමාන කෙරේ. මෙම පද්ධතිය තවදුරටත් වර්ධනය වෙමින් උතුරට බරව ඊසාන දෙසට ගමන් කර ඉන්දියාවේ ඔඩිස්සා වෙරළ දෙසට ගමන් කරනු ඇතැයි අනුමාන කෙරේ.

Recommended For You

About the Author: Editor