කොළඹ වරාය නගරය සම්බන්ධ චම්පිකගේ යෝජනා දෙකකට කැබිනට් අනුමැතිය

කොළඹ වරාය නගරය කොළඹ දිස්ත‍්‍රික්කයේ සහ බස්නාහිර පළාතේ පිහිටි රජයේ ඉඩමක් ලෙස ගැසට් මගින් ප‍්‍රකාශයට පත් කිරීම ඇතුළු කාර්යයන් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස මෙම ප‍්‍රදේශය කළමනාකරණය කිරීම හා පවත්වා ගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය බලතල සහිත දේපළ කළමනාකරණ සමාගමක් ස්ථාපිත කිරීමට මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය චම්පික රණවක මහතා ඊයේ (30) කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි වී ඇත.

මේ සමග කොළඹ වරාය නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව ශ‍්‍රී ලංකා රජය, පෝට් සිටි කළම්බු සමාගම සහ චීන සංවර්ධන බැංකුව අතර ගිවිසුමකට එළඹීමට කැබිනට් අනුමැතිය ඉල්ලා ඇමැති චම්පික රණවක මහතා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට ද අනුමැතිය හිමිවී ඇත.

Recommended For You

About the Author: Editor