පාසල්වල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට කරුණු 18කින් යුත් විශේෂ චක්‍රලේඛයක්

පාසල් දරුවන් ඇතුළු පාසල් ප්‍රජාවගේ ආරක්ෂාව තව දුරටත් තහවුරු කිරීම සඳහා 25/2019 දරණ විශේෂ චක්‍ර ලේඛයක් නිකුත් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා විසින් නිකුත් කර තිබේ. අධ්‍යාපන ඇමැති අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ උපදෙස් මත මෙම නිවේදනය නිකුත් කළ බව එහි සඳහන් වේ.

පාසල් දරුවන් ඇතුළු පාසල් ප්‍රජාවගේ ආරක්ෂාව සඳහා අනුගමනය කළ යුතු වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධයෙන් කරුණු 18ක් පිළිබඳව මෙම චක්‍ර ලේඛණයේ අවධානය යොමු කර ඇත.

සිසු දරුවන් පාසලට පැමිණිමේ දී හා පිටවීමේ දී පාසල් ප්‍රවේශ අසල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම, පාසලට පැමිණෙන දරුවන්ගේ ගමන් මලු සහ පාසල් බෑග් පරීක්ෂා කිරීම, සිසුන්ගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීම, නේවාසිකාගාර පවතින පාසල්හි නේවාසිකාගාර ආරක්ෂාව තවදුරටත් තහවුරු කිරීම, හදිසි අවස්ථාවකදී පාසල් ප්‍රජාව කඩිනමින් දැනුවත් කිරීම සඳහා උචිත සන්නිවේදන ක්‍රම අනුගමනය කිරීම, ගුරුවරුන් හා මාපියන් අතර ඉක්මනින් සන්නිවේදනය කර ගැනීම සඳහා ක්‍රමවේද සකසා ගැනීම ඇතුළු කරුණු 18ක් පිළිබඳව මෙම චක්‍ර ලේඛණයේ අවධානය යොමු කර ඇත.

පාසල් ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම යටතේ සිසුන් හා කාර්ය මණ්ඩලයේ සුරක්ෂිතතාව අවදානම් තත්ත්ව හඳුනා ගැනීම හා වළක්වා ගැනීම සියලු කාර්ය මණ්ඩලය සිසුන් මාපියන් හා ආදි සිසුන් ඇතුළු පාසල් ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස මෙම චක්‍ර ලේඛයෙන් දැනුම් දි තිබේ.

පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්, පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරුන්, පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්, කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් හා කොට්ඨාසභාර නියෝජ්‍ය හෝ සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ සියලුම රජයේ පාසල්, පෞද්ගලික පාසල් පිරිවෙන් හා දිවයිනේ සෙසු සියලු පාසල් ප්‍රධානීන්ට මෙම චක්‍රලේඛය යොමුකර ඇති බව එම නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් සඳහන් වේ.

Recommended For You

About the Author: Editor