පොලික්‍රෝම් සමාගමෙන් Energizer LED බල්බ

Chamber of Construction Industry Sri Lanka (CCI) සංවිධානය කළ Build SL Housing & Construction Expoඊ 2019 ප්‍රදර්ශනය පසුගියදා අති සාර්ථක ලෙස BMICH හිදී පවත්වන ලද අතර එයට ඉතා ඵලදායී ලෙස පොලික්‍රෝම් සමාගම සම්බන්ධ විය. එහිදී එම සමාගමේ තත්ත්වයෙන් උසස් භාණ්ඩ රැසක් ප්‍රදර්ශනය කළ අතර එමගින් පාරිභෝගිකයන් හට එම භාණ්ඩවල ගුණාත්මකභාවය ප්‍රමිතිගත තත්ත්වය සහ නිමාව තහවුරු කර ගැනීමට අවස්ථාව උදාකර දෙන ලදී. තවද එම භාණ්ඩ නිසි ලෙස පරිභෝජනය කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබාදීමට මෙම ප්‍රදර්ශනය තුළදී ආයතනය විසින් අවස්ථාව ලබා දෙන ලදී. එමෙන්ම මෙම ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව විදුලි කාර්මික ශිල්පීන් සඳහා න්‍යායාත්මක වැඩමුළුවක් පැවැත්වීමටත් පොලික්‍රෝම් සමාගම කටයුතු කරන ලදී. Build Expo හි වඩාත්ම ආකර්ෂණීය ප්‍රදර්ශන කුටිය වූයේද පොලික්‍රෝම් ප්‍රදර්ශන කුටියයි.

Electrical Accessories, Electrical Conduit, Cable Trunking, Switchgear, Polycrome LED, Energizer LED, Ceiling Fan යන පොලික්‍රෝම් නිෂ්පාදන පොලික්‍රෝම් වෙළෙඳ කුටියේදී ප්‍රදර්ශනය කළ අතර එම නිෂ්පාදන පිළිබඳ කරුණු දැනගැනීමට මහජනතාවගේ සුවිශේෂ උනන්දුවක් පැවතිණි. එමෙන්ම මෙම වෙළෙඳ කුටියේදී Energizer LED බල්බ මිලදී ගැනීමට පාරිභෝගික ජනතාවට අවස්ථාව ලැබුණු අතර ඒ සඳහා ඉතා ඉහළ පාරිභෝගික ඉල්ලුමක් පැවතිනි. තවද විදුලි කාර්මික ශිල්පීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වුන න්‍යායාත්මක වැඩමුළුවට විදුලි කාර්මික ශිල්පීන් විශාල පිරිසක් සහභාගි විය. ලොවපුරා පාරිභෝගිකයන්ගේ විශ්වාසය දිනූ ප්‍රබල සන්නාමයන් වන Energizerසන්නාමය යටතේ ශ්‍රී ලාංකීය වෙළෙඳපොළෙහි LED බල්බ අලෙවි කිරීමේ බලයලත් එකම අලෙවි නියෝජිතයා ලෙස පොලික්‍රෝම් සමාගම හඳුන්වා දීමද මෙම ප්‍රදර්ශනයේදී සිදු වූ අතර දිගු කල් පැවැත්ම, විශ්වාසය, වැඩි දීප්තිය, වැඩි පරාසයක එළිය විහිදී යාම, 85%ක විදුලි පිරිමැසුම Energizer LED විදුලි බල්බවල සුවිශේෂත්වය වෙයි.

Recommended For You

About the Author: Editor