පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින්ගේ අවම වැටුප රු. 12,500ක් දක්වා ඉහළ නැංවීමට ජනපති කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය

පෞද්ගලික අංශයේ සේවයේ නියුතු සේවකයින්ගේ වැටුප ඉහළ නැංවීම සඳහා 2016 අංක 3 දරණ සේවකයින්ගේ අවම චේතන පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ නොවන කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා ඇමැතිවරයාගේ ඉල්ලීම පරිදි ජනපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පසුගිය 30 වැනිදා පැවැති කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇත.

මෙම පනත මගින් 2016 ජනවාරි 01 වන දින සිට ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයෙකුගේ අවම මාසික වැටුප රුපියල් 10,000ක් හා අවම දෛනික වැටුප රුපියල් 400ක් විය යුතු බව නියම කර තිබේ. වර්තමානයේ පවතින ජීවන වියදමට ගැළපෙන පරිදි පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයෙකුගේ අවම මාසික වැටුප රුපියල් 12,500ක් සහ අවම දෛනික වැටුප රුපියල් 500ක් විය යුතු බව ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාව විසින් නිර්දේශ කර ඇත.

මෙම නිර්දේශ සැලකිල්ලට ගෙන 2016 අංක 3 දරන සේවකයින්ගේ අවම චේතන පනත සංශෝධනය කිරීම ජනපති විසින් ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත‍්‍රිකාවේ ඉල්ලීම වේ.

Recommended For You

About the Author: Editor