පාසල් පරිශ‍්‍රය තුළ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමේ 18 වැදෑරුම් වැඩපිළිවෙළ

පාසල් පරිශ‍්‍රය තුළ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම පිළිබඳව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම්, එම්.එන්. රණසිංහ මහතා විසින් පසුගිය 24 වැනිදා සියලූම අධ්‍යාපන බලධාරීන් සහ නිලධාරීන් වෙත යොමු කළ බව කියන කරුණු 18කින් යුත් 25/2019 චක‍්‍රලේඛය සම්බන්ධයෙන් බොහෝ පිරිසක් තුළ පවතින්නේ අනවබෝධයක්. ඊට හේතුව වන්නේ මෙහි අන්තර්ගත කරුණු හා වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳව ජනතාව නිසි පරිදි දැනුවත් කිරීමට අදාළ අංශ විසින් නිසි පියවර නොගැනීමයි.
මෙම චක‍්‍රලේඛයේ ආරම්භක දෙවැනි පරිච්ෙඡ්දයේ සිට මෙසේ සඳහන් වේ.


පාසල් සිසුන් තම දෛනික සක‍්‍රිය කාල සීමාවෙන් සැලකිය යුතු කාලයක් පාසල තුළ ගත කරනු ලැබේ. එබැවින්, සිසුන් පාසලට අවතීර්ණ වීමත් සමග මම සෑම සිසුවකුගේ ම භාරකාරත්වය හා ආරක්ෂාව සම්බන්ධ පූර්ණ වගකීම විදුහල්පති හා සෙසු කාර්ය මණ්ඩලය වෙත පැවරේ. එය තම රාජකාරියෙහි ම කොටසක් වන අතර සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයේ ම වගකීමක් මෙන් ම යුතුකමක් ද වේ.

චක‍්‍රලේඛ අංක 2011/17 අනුව ළමා අපයෝජන වළක්වා ගනිමින් ඔවුන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා දැනට පාසල්වල ‘‘පාසල් ළමා ආරක්ෂක කමිටු – සුරැකුම් පව්ව’’ වැඩපිළිවෙළ ක‍්‍රියාත්මක වුව ද වර්තමානයේ රටේ පවතින ආරක්ෂක තත්ත්වය හේතු කොට ගෙන පාසල් සිසුන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ව කටයුතු කිරීමට විධිමත් වැඩපිළිවෙළක අවශ්‍යතාවය පැන නැගී ඇත. ඒ අනුව, මෙම චක‍්‍රලේඛයේ උපදෙස් අනුව කටයුතු කරන ලෙස මෙයින් දැනුම් දෙමි.

1.0 පාසල් ප‍්‍රජාව දැනුවත් කිරීම

සිසුන්ගේ හා කාර්ය මණ්ඩලයේ සුරක්ෂිතතාව, අනතුරු අවස්ථාවකදී කටයුතු කළ යුතු ආකාරය, අනතුරු හා අවදානම් තත්ත්ව හඳුනා ගැනීම හා වළක්වා ගැනීම ආදිය සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කර පාසලේ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළක් සකස් කර ඒ පිළිබඳ ව පාසලේ සියලූ ම කාර්ය මණ්ඩලය, සිසුන්, දෙමාපියන් ආදි සිසුන් දැනුම්වත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.

2.0 ආරක්ෂක කමිටු පිහිටුවීම

පාසල තුළ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා ආරක්ෂක කමිටුවක් හා අනුකමිටු කිහිපයක් විදුහල්පති, නියෝජ්‍ය විදුහල්පති ඇතුළු ව ආචාර්ය මණ්ඩලය, දෙමාපියන්, ආදි ශිෂ්‍ය සමිති නියෝජිතයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පිහිටුවා ගත යුතු ය. මෙම කමිටුවල සාමාජික සංඛ්‍යාව පාසල් කළමනාකරණ කමිටුව විසින් තීරණය කළ යුතු අතර අවශ්‍යතාව පරිදි රැුස්වීම් පවත්වා වාර්තා තබාගත යුතුය.

3.0 ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් අනුගමනය කළ යුතු වැඩපිළිවෙළ

ඉහත කමිටු මගින් විද්‍යාලයේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ව වැඩපිළිවෙළක් සලස් කළ යුතු අතර පහත සඳහන් මූලික කරුණු පිළිබඳ ව අවධානය යොමු කරන ලෙස ද දන්වමි. මේ සම්බන්ධයෙන් ප‍්‍රදේශයේ, ආසන්න පොලිස් ස්ථානය මගින් විශේෂ ආරක්ෂක කමිටු පිහිටුවා ඇත්නම් එහි සහයෝගය ද ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.

1 පාසල හා පාසල අවට පරිශ‍්‍රය පරීක්ෂා කර අවදානම් තත්ත්වයක් නොමැති බවට තහවුරු කරගත යුතුය. ඒ සඳහා, ඉහත කමිටු හා අදාළ පාර්ශ්ව වෙත නිසි පරිදි වගකීම පවරා ලිඛිතව වාර්තා කර ගැනීමට ක‍්‍රමවේදයක් අනුගමනය කර පාසලේ විදුහල්පති /නියෝජ්‍ය විදුහල්පති/ සහකාර විදුහල්පතිවරයෙකු මගින් සුපරීක්ෂණය කළ යුතුය.

2 පාසලට සිසුන් පැමිණීමේදී පාසලේ ප‍්‍රධාන හා අනෙකුත් සියලූම පිවිසුම් දොරටු ආශ‍්‍රිත ව මාර්ග තදබදය අවම කිරීම සඳහා ක‍්‍රියා මාර්ග ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය. මෙහිදී පාසලේ ප‍්‍රවාහන සේවා ක‍්‍රියාත්මක වන්නේ නම් අදාළ රථ ගාල් කරනු ලබන ස්ථාන හා වේලාව පිළිබඳ ව අදාළ රියැදුරු මහත්වරුන් දැනුවත් කර උචිත වැඩපිළිවෙළක් අනුගමනය කිරීම කළ යුතුය.

3 පාසලට පිවිසෙන්නන්ගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කර ගැනීම මෙන්ම ගමන් මලූ, පාසල් බෑග් හා අනෙකුත් ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරු ව පාසල් පරිශ‍්‍රයට රැුගෙන ඒමට වැඩපිළිවෙළකක් ක‍්‍රියාත්මක කළ යුතුය.

4 ශ්‍රේණි ප‍්‍රධාන හා පන්තිභාර ගුරුභවතුන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ පන්ති කාමර තුළ ආරක්ෂාව තහවුරු කර ගැනීම කළ යුතුය.

5 අනවශ්‍ය පරිදි සිසුන් පන්ති කාමරයෙන් බැහැර වීම, පාසල් පරිශ‍්‍රය තුළ නිකරුනේ ගැවසීම ආදිය වළක්වා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු අතර නේවාසිකාගාර සම්බන්ධයෙන් ද අවධානය යොමු කළ යුතුය.

6 පාසල් සිසුන් ඒකරාශී කර පාසලේ ක‍්‍රියාත්මක කෙරෙන වැඩසටහන් හා සිසුන් පාසලෙන් පරිබාහිර ව පැවැත්වෙන වැඩසටහන් ආදිය සඳහා සහභාගී කරවීම ආදිය අවම කිරීම හා එවැනි අවස්ථාවල සිසුන්ගේ උපරිම ආරක්ෂාව තහවුරු වන පරිදි කටයුතු කිරීම.

7 පාසලේ විවේක කාලයේදී හා පාසල තුළ සිසුන් ඒකරාශී වන උදෑසන රැුස්වීම වැනි අවස්ථාවල ගුරුවරුන්ගේ, ශිෂ්‍ය නායකයන්ගේ මූලිකත්වයෙන් සුපරීක්ෂණ වැඩසටහන් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම.

8 පාසල තුළ නිරන්තරයෙන් දෛනිකව භාවිත නොකරන ශ‍්‍රවණාගාර, ක‍්‍රීඩාගාර හෝ වෙනත් ගොඩනැගිලිවල සිසුන් ගැවසීම අවම කිරීම හා ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙලක් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම.
මහජන දිනයේ විදුහල්පතිතුමා හමුවීම, සහතික නිකුත් කිරීම වැනි කාර්යයන් සඳහා පාසල් පරිශ‍්‍රයට පිවිසීමට අවසර ලබාදීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතුය.

9 හදිසි අවස්ථාවකදී කටයුතු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ ව සිසුන් හා පාසලේ කාර්ය මණ්ඩලය දැනුවත් කරන සන්නිවේදන ක‍්‍රමවේදයක් අනුගමනය කිරීම.

10 සිසුන් පාසලෙන් බැහැර වීමේදී අනවශ්‍ය තදබදයක් ඇතිවීම වළක්වා ගැනීමට ක‍්‍රමවේද අනුගමනය කිරීම, මේ සඳහා අදාළ ප‍්‍රවාහන සේවා සපයන ආයතන සමග සාකච්ඡා කර සුදුසු පියවර ගැනීම.


11 ක‍්‍රීඩා හා වෙනත් විෂය සමගාමී කටයුතු සඳහා පාසල ආරම්භ වීමට පෙර හෝ පාසල් කාලයෙන් පසු ව සිසුන් රැුඳී සිටින්නේ නම් ගුරුවරුන්ගේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ කටයුතු කිරීම.

12 පාසල් කාලයට පෙර /පසු ව බාහිර පුද්ගලයින්ට පාසල් පරිශ‍්‍රයට පිවිසීම සඳහා ඇති ඉඩ ප‍්‍රස්ථා අවම කිරීම.

13 ක‍්‍රීඩාපිටි, පාසල් ගොඩනැගිලි ආදිය බාහිර පාර්ශ්ව සඳහා ලබාදීමේදී පාසල් ආරක්ෂාව පිළිබඳව සැලකිලිත්මත් වීම.

14 හදිසි අවස්ථාවලදී තොරතුරු දැනුම්දීමේ දුරකථන අංක සහ අනෙකුත් විධිවිධාන පිළිබඳව විධිමත් සන්නිවේදන වැඩපිළිවෙළක් සකස් කර සිසුන් හා දෙමාපියන් දැනුවත් කිරීම.

15 පාසලට විවිධ සේවාවන් සපයන පුද්ගලයින්ගේ වාහන, පාසල් කාර්ය මණ්ඩලවල වාහන නිසි පරීක්ෂාවකින් යුතු ව පාසල් පරිශ‍්‍රයට ඇතුළත් කර ගැනීම.

16 පාසල් පරිශ‍්‍රය ශුද්ධ පවිත‍්‍ර කිරීමට කටයුතු කළ යුතු අතර භාවිතා නොවන ලී බඩු උපකරණ, අබිලි ද්‍රව්‍ය ආදිය විධිමත් පරිදි ඉවත් කිරීම හෝ සුදුසු පරිදි ස්ථාන ගත කිරීම හා භාවිතා නොකරන ගොඩනැගිලි පවතී නම් ඒ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වීම.


17 පාසල් පරිශ‍්‍රය තුළ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළ සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ශිෂ්‍ය භට ඛණ්ඩ භාර නිලධාරී හා ශිෂ්‍ය භට ඛාණ්ඩයේ සිසුන්ගේ සහාය ද ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ හැකි ය.

18 පාසලේ සියලූ කාර්ය මණ්ඩල, දෙමාපියන් ආදි ශිෂ්‍ය හා අධ්‍යාපන ක්ෂේත‍්‍රයට සම්බන්ධ සියලූ නිලධාරීන් මෙම ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළ සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා පූර්ණ වගකීමෙන් යුතු ව කටයුතු කළ යුතු බව අවධාරණය කරමි.

මෙම චක‍්‍රලේඛයේ පිටපත්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම් එම්.එන් රණසිංහ මහතා විසින් ජනාධිපති ලේකම්, අග‍්‍රාමාත්‍ය ලේකම්, ආරක්ෂක ලේකම්, පොලිස්පති හා අධ්‍යක්ෂ ජාතික ශිෂ්‍ය භට බලකාය වෙත යොමු කර ඇත.

Recommended For You

About the Author: Editor