පාස්කු ඉරිදා සිද්ධියෙන් විපතට පත් පාසල් දරුවන් සහ ඔවුන්ගේ මාපියන් වෙත රජයෙන් ලබාදෙන වන්දි මුදලට අමතරව සුරක්ෂා ප්‍රතිලාභ

පාස්කු ඉරිදා සිදු වූ අවාසනාවන්ත සිද්ධියෙන් විපතට පත් පාසල් දරුවන් සහ ඔවුන්ගේ මාපියන් වෙත රජයෙන් ලබාදෙන වන්දි මුදලට අමතරව සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණයේ ප්‍රතිලාභ ඉතා ඉක්මනින්ම ලබා දීමට පියවර ගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි.

අමත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ මේ වසරේ සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණයේ ප්‍රතිලාභ දෙගුණ කිරීමට හැකි වී ඇති බැවින් එම පිරිසට යම් අස්වැසිල්ලක් ලබා දීමට එමඟින් හැකියාවක් ලැබෙනු ඇති බවයි.

එම සිද්ධියට මුහුණ දුන් දරුවන්ගේ තොරතුරු ලබා ගැනිම සදහා විශේෂ වැඩසටහනක් පාසල් ආරම්භ වූ පසු ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

මේ අතර පාස්කු ඉරිදා සිදු වූ අවාසනාවන්ත සිද්ධියෙන් කම්පනයට පත් පාසල් දරුවන් මානසිකව නඟා සිටුවීම පිණිස උපදේශන වැඩපිළිවෙලක් කඩිනමින් ක්‍රියාවට නඟන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

එම සිද්ධියට මුහුණදුන් සමහර දරුවන්ට සිය මවුපියන් අහිමි වී සිටින අතර තවත් සමහරකුගේ සහෝදර සහෝදරියන් මෙන්ම සමිප නෑ හිතමිතුරන් පවා වියෝව හෝ ආබාධිත තත්වයට හෝ පත්ව සිටින බැවින් එකී දරුවෝ බලවත් මානසික කම්පනයකට පත්ව සිටින නිසා මෙම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

මෙම කඩිනම් වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා විදේශ රටවල ස්වේච්ඡා කණ්ඩායම් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සමඟ එක් වි කටයුතු කරන බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරයි.

Recommended For You

About the Author: Editor