නිල තොරතුරු වෙත පමණක් අවධානය යොමු කරන්න – පොලිස් මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශක

රජය සහ ආරක්ෂක අංශ විසින් ජනතාවට දැන ගැනීම පිණිස නිල වශයෙන් ප‍්‍රකාශයට පත් කරන තොරතුරු වෙත පමණක් අවධානය යොමු කරන ලෙස පොලිස් මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශක, පොලිස් අධිකාරි නීතඥ රුවන් ගුණසේකර මහතා යළිත් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

යම්කිසි සිදුවීමක් පිළිබඳව මූලික තොරතුරක් ලැබුණු විට ඒවා සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප‍්‍රචාරය වීම හේතුවෙන් ජනතාව අනවශ්‍ය ලෙස කලබලයටත් භීතියටත් පත් වන හේතුවෙන් මෙම ඉල්ලීම කරන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශවරයා කීවේ

“ජනතාව මූලික තොරතුරක් ලබා දුන් විට ඒවා සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය තහවුරු කිරීම් හා උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යම් කාලයක් ගත වන බැවින් ඒ අතරතුර සමාජ මාධ්‍ය හරහා ඒ පිළිබඳ තොරතුරු ප්‍රචාරය වීම නිසා ජනතාව අනිසි කලබලයකට පත් වන බැවින් සියලු තොරතුරු රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය හා පොලිස් හා ත්‍රිවිධ හමුදා ප්‍රකාශකයින් අවශ්‍ය දැනුවත් කිරීම් නිරන්තරයෙන් කරන බැවින් ඒවාට පමණක් අවධානය යොමු කරන්න

Recommended For You

About the Author: Editor