මහජන ආරක්ෂාව සහතික කර ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් මනාව පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය වාතාවරණය හැකි ඉක්මනින් ඇති කරනවා – අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ

මහජන ආරක්ෂාව සහතික කර ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් මනාව පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය වාතාවරණය හැකි ඉක්මනින් ඇති කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

ඊයේ (4) ශ්‍රි ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයේ සභාපති රාජේන්ද්‍ර ත්‍යාගරාජා මහතා ඇතුළු සංචාරක ක්ෂේත්‍රය නියෝජනය කරන පිරිසක් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හමු වූ අවස්ථාවේ වික‍්‍රමසිංහ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

මෙම ව්‍යාපාර නායකයන් අන්තවාදී ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පසුව මෙරට ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව හමුවේ බලපා ඇති තත්ත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ අතර එහිදී තමන්ට බලපාන ගැටලු පිලිබඳව අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ අවධානය යොමු කළහ. ඊට අදාළ යෝජනාද අගමැතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කළහ.

එහිදී අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කළේ රටේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් මේ වනවිට තමන් සාර්ථක පියවර ගණනාවක්ම ගෙන ඇති බවයි. එමෙන්ම මහජන ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සදහා අවශය සියලුම පියවර ගන්නා බවට අගමැතිවරයා ඔවුන්ට ප්‍රකාශ කළේය.

එසේම ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් මනාව පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය වාතාවරණය හැකි ඉක්මනින් ඇති කරන බව ද අග්‍රාමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළේය.

Recommended For You

About the Author: Editor