යුක්තිය හා සාමය ඇතිකර ගන්නට යොමු වේවායි සමිඳුන් යදමි – උතුම් ප්‍රැන්සිස් ශුද්ධෝත්තම පාප් වහන්සේ

අති උතුම් ප්‍රැන්සිස් ශුද්ධෝත්තම පාප් වහන්සේ විසින් අගරඳගුරු මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් වෙත එවන ලද පණිවුඩය

Recommended For You

About the Author: Editor