මීගමුව පොලිස් කොට්ඨාශයට හෙට උදේ 07.00 දක්වා පොලිස් ඇඳිරි නීතිය

වහාම ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි හෙට (06) පෙරුවරු 07.00 දක්වා මීගමුව පොලිස් කොට්ඨාශයට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පැනවීමට පියවර ගෙන තිබෙන බව පොලිස් මූලස්ථානය විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් වේ.

Recommended For You

About the Author: Editor