රවී තම ඇමැති ආරක්ෂකයින් පාසල්වල ආරක්ෂාවට ලබා දෙයි

පවතින අර්බුදකාරී වාතාවරණය හමුවේ දිවයිනේ පාසල් සිසුන්ට දැඩි ආරක්ෂාවක් සැපයිය යුතු බැවින්, ඒ සඳහා සහායක් වශයෙන් තම ඇමති ආරක්ෂක නිලධාරීන්ද ඒ සඳහා අනුයුක්ත කිරීමට තමා අදහස් කර ඇතැයි විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා පවසයි.

රටේ පවතින අර්බුධකාරී වාතාවරණය හමුවේ සමස්ථ දිවයිනේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන් දිවා රෑ නොබලා රාජකාරියේ යෙදී සිටින අතර දීපව්‍යාප්ත පාසල් ජාලයේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ආරක්ෂාව සැපයීමේදී ඊට සහායක් වශයෙන්  තම ආරක්ෂාව සඳහා  රජය විසින් ලබාදී ඇති ඇමති ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන්ද ලබාදීමට තමා කටයුතු කරන බව අමාත්‍ය කරුණානායක මහතා වැඩිදුරටත් පවසයි.

ම්ලේච්ඡ ත්‍රස්ත ක්‍රියා හමුවේ දින ණනනාවක් වසා තැබූ පාසල්, මේ මස 06 සදුදා නැවතත් ආරම්භ කිරීමට රජය විසින් තීරණය කර ඇති බව පවසන අමාත්‍යවරයා, පාසල් දරුවන් ත්‍රස්තයන්ගේ ඉලක්ක වීමට ඉඩ ඇතැයිද පවසයි. ඒ නිසා පාසල් නැවත ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම පාසල් සහ අදාළ භූමිය විශේෂ ආරක්ෂක සෝදිසියකට භාජනය කළයුතු අතර පාසල් ආරම්භ කිරීමෙන් පසුවද  දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් සුවිශේෂී ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක් අනුගමනය කළයුතු යැයි අමාත්‍යවරයා පවසයි.

Recommended For You

About the Author: Editor