ඊයේ රාත‍්‍රියේ මීගමුවේ සිද්ධියෙන් හානි වූ දේපළවලට වන්දි දෙන්න අගමැතිගෙන් උපදෙස්

ඊයේ රාත‍්‍රියේ මීගමුවේ ඇතිවූ නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වය හේතුවෙන් පොදු සහ පෞද්ගලික දේපලවලට සිදුව ඇති අලාභ හානි තක්සේරු කිරීමෙන් අනතුරුව ඒ සදහා වන්දි ගෙවීමට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා උපදෙස් ලබා දී ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිවේදනය කරයි.

ජාතික ප්‍රතිපත්ති , ආර්ථික කටයුතු , නැවත පදිංචිකිරීම් හා පුනරුත්තාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති හානි පූරණය සදහා වන කාර්යාලය මගින් අලාභ හානි තක්සේරු කිරීමට කඩිනම් පියවර ගෙන ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් සඳහන් වේ.

Recommended For You

About the Author: Editor