සංචාරක කර්මාන්තය යළි නගාසිටුවීමට බදු විරාම සහ බැංකු ණය ආපසු ගෙවීමේ සහන ලබාදීමට රජය සූදානම් – මුදල් ඇමැති මංගල සමරවීර

පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් අභියෝගයට ලක්වූ
සංචාරක කර්මාන්තය යළි නගාසිටුවීම උදෙසා බදු විරාම සහ බැංකු ණය ආපසු ගෙවීමට සහන කාලයක් ලබාදීමට රජය තීරණය කොට ඇතැයි මුදල් ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා පවසයි.

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් මෙරට සංචාරක කර්මාන්තයට රුපියල් මිලියන 1500 ක පාඩුවක් උපරිමයෙන් සිදුවනු ඇති බවට දැනට ගණන් බලා ඇති බවත් මේ පාඩුව අවම කොට නැවත මේ සංචාරක කර්මාන්තය ඉහළට ගෙන ඒම සඳහා රජය එහි නිරත වී සිටින අයට බදු විරාම ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව මුදල් ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා කීය.

ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව නියෝජනය කරමින් විවිධ කණ්ඩායම් ජනපති අගමැති හමුවී කළ යෝජනා අතර ප්‍රමුඛ වූ මේ බදු විරාම, බැංකු ණය ආපසු ගෙවීමේ සහන ලබාදීමට රජය සූදානම් බවද ඇමැතිවරයා කීය. ඒ අනුව මේ සතිය තුළ ඒ පිළිබඳව රජයේ තීරණ දැනුම් දෙන බවද මුදල් ඇමැතිවරයා සඳහන් කළේය.

මුදල් රාජ්‍ය ඇමැති ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා මේ සම්බන්ධයෙන් මහාභාණ්ඩාගාරයේ දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ හා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශ නියෝජිතයින් සමඟ කරුණු සාකච්ඡා කරමින් සිටින බව ද සමරවීර මහතා කීය.

Recommended For You

About the Author: Editor