දේශපාලනඥයන් හා මාධ්‍ය ආයතන දැඩි වගකීමෙන් යුතුව ක්‍රියා කළ යුතුයි – ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන

දේශපාලනඥයන් හා මාධ්‍ය ආයතන දැඩි වගකීමෙන් යුතුව ක්‍රියා කළ යුතු බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා.

අද පැවැති පාර්ලිමේන්තු විවාදයේදී මන්ත්‍රී එස්. එම් චන්ද්‍රසේන මහතා ඉදිරිපත් කළ සභාව කල්තැබීමේ යෝජනාව පිළිබද විවාදයේදීයි ජනපති මේ බව කියාසිටියේ.

Recommended For You

About the Author: Editor